Miért is a sakk?

 

A sakk TÖBB, mint játék. Több, mint sport. Kultúra: tudomány és művészet egyszerre.        

"
Személyiségformáló
, mert a sakk nevel a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására. felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére,        

Képességfejlesztő, mert fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, az összefüggések felismerésének képességét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet.           

A sakk megtanít arra is, hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet  jutni  hogy egyes problémákra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni, hogy a problémamegoldást ismételten újra kell kezdeni, hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani.         

A Sakkszakosztály legfontosabb célja gyerekek számára a fenti előnyök miatt a játék népszerűsítése, oktatása.

Bíró Norbert
Mór, 2012.05.01